Aiko Foppe út it Suden

Male Netherlands
10 years old
NHSB 2746358
Father: NHSB 2586191 Maiko fan Mel’s Famke
Mother: NHSB 2676587 Geertje v. Maarheez’s Hof
Birth: 2009-04-21
Kennel: út it Suden
Maiko fan Mel’s Famke
Jilles van Munsalvaesche
Mazzel v.d. Kraay Heide
Djura fan de Sulveren Mar
Astrid of the Dutch Working Clas
Spike
Franka Amy v.d. Eenhoornleijn
Geertje v. Maarheez’s Hof
Stabylands Foppe von Anne Djulre
Anne Djulre v.d. Kraay Heide
Fenny v. ‘t Hooge Holt
Yana
Gysbert fan’e Âlde Leane
Daisy fan de Sulveren Mar