Lobke

Female Netherlands
2 years old
NL221/2017/001
Father: NHSB 2734552 Wobbe-Jascha fan ’e Wetterkrite
Mother: NL221/2010/002 Dieke
Birth: 2016-12-11
Colour: bruin-wit
Extra info: grootvader moederskant een Labrador
Wobbe-Jascha fan ’e Wetterkrite
Jascha fan ’t Houn der Hoefje
Dycko Dibbes fan de Gauster Hoppen
Wopke fan ’t Houn der Hoefje
Wiske fan ’e Weiwiske
Thiadmar v.d. Kraay Heide
Feike fan de Zeushounen
Dieke
Bas van Foreburgh
Guuske v.d. Waai Hoeve
Bear fan de Gauster Hoppen
Winnie